Mättat eller omättat?

Vad är den kemiska skillnaden mellan mättade och omättade fetter?

Fettsyror består av enbart kol, väte och syre och har grundformeln CH3(CH2)nCOOH. En mättad fettsyra saknar så kallade dubbelbindningar mellan de ingående kolatomerna. Dubbelbindning innebär att två atomer binds samman genom att dela på två elektronpar. En fettsyra som är enkel­omättad innehåller en dubbelbindning och en fleromättad fettsyra två eller fler. Den vanligaste fleromättade fettsyran är linolsyra, som innehåller 18 kolatomer och två dubbelbindningar.

Egenskaperna hos olika fetter avgörs av de ingående fettsyrorna. Mättade fettsyror ger en hårdare och fleromättade en mjukare konsistens. Vegetabiliskt fett innehåller vanligen mer fleromättade fettsyror än animaliskt. Med andra ord, smör är svårare att breda på än Lätt&Lagom.

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 2006

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter