Metallers egenskaper

Vilka egenskaper kännetecknar metaller?

Trots att det finns ett stort antal olika metaller har de många gemensamma egenskaper, som en glansig yta och god elektrisk ledningsförmåga. På bilden syns några exempel på metaller – från vänster och uppifrån: rutenium, rodium, palladium, silver, osmium, iridium, platina och guld. Bild: SPL

Trots att det finns ett stort antal olika metaller har de många gemensamma egenskaper, som en glansig yta och god elektrisk ledningsförmåga. På bilden syns några exempel på metaller – från vänster och uppifrån: rutenium, rodium, palladium, silver, osmium, iridium, platina och guld. Bild: SPL

Majoriteten av grundämnena i det periodiska systemet räknas till metallerna och det finns med andra ord ett stort antal olika metaller med en mängd olika egenskaper. Vissa egenskaper är emellertid gemensamma för alla, eller åtminstone de flesta, metaller. 

Till exempel har metaller en glansig yta och de leder både ström och värme bra. Med undantag för kvicksilver är metaller också fasta ämnen vid rumstemperatur, men de är trots det i de flesta fall formbara. Metaller bildar även legeringar, som stål och brons, när de blandas med varandra, och de ­bildar positiva joner i lösningar. Metallernas gemensamma egenskaper beror till stor del på att elektronerna i metall­atomernas yttre elektronskal inte är bundna till en enskild atom utan rör sig fritt mellan atomerna i metallen.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter