Metangas från havet kan bli klimatbomb

Metan är en kraftfull växthusgas och många klimatforskare är bekymrade över vad som händer om de enorma metanförekomsterna under Sibiriens permafrost släpps lösa i atmosfären. Bild: SPL

Metan är en kraftfull växthusgas och många klimatforskare är bekymrade över vad som händer om de enorma metanförekomsterna under Sibiriens permafrost släpps lösa i atmosfären. Bild: SPL

Metan är en växthusgas som är flera gånger kraftigare än koldioxid när det gäller att påverka klimatet. Därför är det en lätt oroande upptäckt att så kallade metanskorstenar läcker ut stora mängder av gasen utanför Sibiriens kust.

Det var den svensk-ryska polarforskningsexpeditionen ISSS-08 som gjorde fyndet under de sista dagarna av sin resa längs den nordsibiriska kusten under hösten.

– Här var metanutflödet så starkt att metanet inte hann lösas upp i vattnet, utan bubblade upp från havsbotten till ytan, berättade­ den svenske forskningsledaren Örjan Gustafsson.

Tidigare har man antagit att den sibiriska perma­frosten skulle lägga ett lock på de stora lagren av metangas­ som finns i den sibiriska­ kontinental­sockeln. De allt större utsläppen av metan tyder på att det här locket av tjäle börjar bli tunnare och får hål som gör att gasen kan läcka ut, tror forskarna.

Exakt vad det betyder för det globala klimatet när flera miljoner ton metan­ bubblar­ upp från den arktiska havsbottnen, det vet man inte. Men risken är stor att det gör att den globala uppvärmningen accelererar­.

Material från
Allt om Vetenskap nr 12 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter