Mörk energi

Vad består mörk energi av och hur påverkar den oss?

Universums expansion bromsas av gravitationen (grön), som genereras av all materia som finns i universum men vars effekt avtar snabbt över stora avstånd, samtidigt som den accelereras av den mystiska mörka energin (lila), som är jämnt fördelad över universum och som idag dominerar över gravitationen.

Universums expansion bromsas av gravitationen (grön), som genereras av all materia som finns i universum men vars effekt avtar snabbt över stora avstånd, samtidigt som den accelereras av den mystiska mörka energin (lila), som är jämnt fördelad över universum och som idag dominerar över gravitationen.

Vi vet egentligen mycket lite om mörk energi utöver­ hur den påverkar oss. Faktum är att den enda anledningen till att vi misstänker att mörk energi ens existerar är att dess existens löser ett problem inom kosmologin som vi annars inte vet hur det ska lösas­.

När forskare med hjälp av Hubbleteleskopet 1998 upptäckte att universums expansion accelererar istället­ för att bromsas in av gravitationen, som man tidigare trott, var astronomerna förbluffade. Den enda förklaring de kunde se var att det måste finnas en mystisk kraft som motverkar gravitationen och får galaxerna att röra sig med allt högre hastighet bort från varandra. Denna kraft är vad vi kallar för mörk energi.

Tack vare den mörka energins påverkan på universums expansion vet vi att universum måste bestå till cirka 68 procent av mörk energi. Eftersom mörk energi förutom gravitationellt inte tros växelverka med vanlig materia är den näst intill omöjlig att upptäcka experimentellt och den mörka energins sanna natur är därför okänd.

En teori är att den mörka energin är en så kallad kosmologisk konstant, ett begrepp som infördes av Albert Einstein, och att den därför växer i storlek i takt med att universum expanderar och på så vis får universum att expandera snabbare och snabbare­.

En annan tänkbar förklaring är att den mörka energin har sitt ursprung i de virtuella partiklar som enligt kvantteorin hela tiden uppstår och försvinner i tomma rymden.

En tredje hypotes är att den mörka energin är ett hittills okänt fält, ibland kallat kvintessens, som fyller universum.

Det är också tänkbart att det inte alls finns någon­ mörk energi, utan att det är Einsteins allmänna relativitetsteori­ som inte är korrekt.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 - 2013

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter