Myntkast?

Kan ett mynt som släpps från Eiffeltornet verkligen klyva en människa?

Ett mynt som kastas från Eiffeltornet är knappast­ dödligt om det träffar någon på gatan nedanför­ – men det är inte heller helt harmlöst.

Ett mynt som kastas från Eiffeltornet är knappast­ dödligt om det träffar någon på gatan nedanför­ – men det är inte heller helt harmlöst.

Ett föremål som får falla fritt utan luftmotstånd accelererar på grund av tyngdkraften under hela fallet och får alltså bara högre och högre hastighet ju längre det faller. Under sådana omständigheter är det inte omöjligt att tänka sig att ett mynt som faller från tillräckligt hög höjd skulle kunna vara lika dödligt som till exempel en pistolkula.

I verkligheten utsätts emellertid alla föremål för luftmotstånd då de faller, vilket gör att hastigheten under fallet bara ökar till en viss gräns. I takt med att föremålets hastighet ökar blir nämligen även det bromsande luftmotståndet större och till slut blir den uppåt­riktade kraften från luftmotståndet lika stort som den nedåtriktade tyngdkraften. De båda krafterna tar då ut varandra och föremålets acceleration upphör. Då detta inträffar kan föremålets hastighet med andra ord inte bli högre oavsett hur mycket längre det faller.
Den högsta hastighet ett fallande föremål kan komma upp i, den så kallade­ gränshastigheten, beror på hur strömlinjeformat föremålet är och hur stor den nedåtriktade ytan är i förhållande till föremålets massa. Gränshastigheten är därför olika för olika mynt och svår att beräkna exakt eftersom ett mynts nedåtriktade yta varierar under fallet på grund av att det inte alltid vänder samma sida nedåt.
Generellt sett är emellertid mynt inte speciellt aerodynamiska och gränshastigheten för ett mynt är relativt låg. Oavsett hur långt det faller kommer ett mynt därför aldrig i närheten av den hastighet som skulle krävas för att det skulle penetrera en människas skallben.
Gränshastigheten för ett tiokronorsmynt, som är det svenska mynt med bäst förutsättningar för en hög gränshastighet, är emellertid uppskattningsvis runt 100 kilometer i timmen och även om det inte är jämförbart med en pistolkula, som normalt sett har en hastighet på över 1 000 kilometer i timmen, skulle man helt klart känna av om man blev träffad. Men någon fara för livet skulle det knappast vara.

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 - 2012

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter