NANOTRÅDAR BLIR SINA EGNA SOLCELLER

En tråd med ett par hundra nanometers tjocklek kan alstra en svag ström med hjälp av ljus. En modell av hur det kan göras har visats upp av forskare vid Harvard-universitetet.
Tråden är utformad som en koaxial­kabel, med flera koncentriska skikt av kiselkristaller.
När ljus träffar tråden så börjar elektroner röra sig mellan skikten, och en svag ström uppstår. Det är tillräckligt för att driva en liten elektronisk krets, och en maskin i nanoformat kan på så vis bli helt självgående.

Material från
Allt om Vetenskap nr 11

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter