NÄR UPPFANNS TRAKTORN?

Hur länge har det funnits traktorer och var uppfanns de?

Höskörd i Skåne vid mitten av 50-talet, med en traktor som vi i dagens läge upplever som rejält ålderstigen. De första traktorerna tillverkades i slutet av 1800-talet.

Höskörd i Skåne vid mitten av 50-talet, med en traktor som vi i dagens läge upplever som rejält ålderstigen. De första traktorerna tillverkades i slutet av 1800-talet.

Mot slutet av 1800-­talet började­ ångmaskiner an­vändas­ inom lant- och skogsbruket för både stationära uppgifter som tröskning och portabla som plogning. De ångdrivna traktorerna var dock stora, tunga och opålitliga, så traktorn fick vänta på sitt genombrott tills förbränningsmotorn tog över.

Pionjärerna inom detta område var flera. En av dem var Charter Gasoline Engine Company i Illinois i USA som skapade en bensindriven motor 1887 och två år senare satte denna i ett ångmaskinschassi. En annan banbrytare är smeden John Froehlich från Iowa som 1892 byggde sin egen traktor, vilken drev en tröskmaskin. Stora tillverkare blev Hart-Parr, International Harvester, Case och Ford. I Sverige var Avance och Munktells pionjärer på 1910-talet.

Ordet traktor kommer­ från latinets ”trahere” som betyder ”dra”. Beteckningen lär ha myntats av Charles W Hart och Charles H Parr omkring 1901.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter