När uppfanns TV:n?

När uppfanns TV-apparaten och när skedde de första sändningarna? När kom företeelsen till Sverige?Många personer och tekniker ligger bakom uppkomsten av de TV-apparater vi använder idag. Vill man, kan man säga att den svenske kemisten Jöns Jakob Berzelius är delaktig i och med hans upptäckt av grundämnet selen 1817. Selen visade sig senare ha en ökad elektrisk ledningsförmåga då ämnet belystes, så kallad fotokonduktivitet, och låg till grund för den amerikanske uppfinnaren G R Careys experiment 1875. Carey använde en panel med fotoelektriska celler, vilka var och en var förbundna med en glödlampa i en motsvarande ljusramp. När ett objekt via en lins projicerades på panelen med celler, kunde man ana motsvarande mönster på panelen med lampor.

En annan pionjär var den tyske ingenjören Paul Nipkow, som 1884 uppfann en optomekanisk överföringsmetod. Tekniken bestod av en roterande skiva med hål, arrangerade i en spiral. Skivan placerades mellan ett belyst objekt och en fotoelektrisk cell och drevs av en motor. Cellen stod i förbindelse med en lampa på mottagarsidan. Mellan denna lampa och åskådaren fanns en likadan skiva som var synkroniserad med den på sändarsidan. När skivorna snurrade, byggdes en bild upp linje för linje av de enskilda hålen och tack vare ögats förmåga att under en kort tid ”minnas” ett synintryck, skapade en bild av objektet för åskådaren.

I slutet av 1800- och början av 1900-talet gjordes flera uppfinningar som möjliggjorde den fortsatta utvecklingen av televisionen, bland annat katodstråleröret och triodröret. Många utvecklare och länder tävlade i denna kapplöpning. Som den förste som genomförde en praktisk demonstration brukar skotten John Logie Baird räknas. Premiären ägde rum 1925 på varuhuset Selfridges, på Oxford Street i London. Även Baird använde en roterande skiva och kvaliteten på apparaten, som han kallade ”televisor”, var inte den högsta med dagens mått mätt. Bilden var ett fåtal centimeter hög, bestod av 30 linjer och ritades om fem gånger i sekunden. 1928 genomförde Baird en TV-sändning mellan London och New York. Även amerikanen Charles Francis Jenkins genomförde sändningar i mitten av 1920-talet. De första regelbundna sändningarna dök upp i slutet av 1920-talet, men innehållet var med våra ögon sett primitivt.

Ännu en pionjär var rysk-amerikanen Vladimir Zworykin. Zworykin uppfann såväl det första helelektroniska bildröret för mottagning (kinescope) som det första elektroniska kameraröret (iconoscope), och kan sägas ha lagt grunden till den moderna televisionen. Även rysk-britten Isaac Schoenberg kan nämnas i sammanhanget. Schoenberg skapade ett system med 405 linjer och 25 bilder per sekund, vilket BBC började använda för sändningar 1936 efter att först ha använt Bairds system.

Fredagen den 29 oktober 1954 räknas som den svenska televisionens inofficiella födelsedag. Den officiella starten dateras till den 4 september 1956, då valinformationsprogrammet ”Tänker ni rösta?” med Lennart Hyland sändes. De första provsändningarna ägde dock rum redan 1949.

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 2005

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter