Neandertalarna - de första konstnärerna

Att göra hål i snäckskal och måla dem i olika färger, i det här fallet gult och rött, kräver en hel del planering. Neandertalarna hade uppenbarligen en egen kultur där symboler var viktiga. Bild: J. Zilhão

Att göra hål i snäckskal och måla dem i olika färger, i det här fallet gult och rött, kräver en hel del planering. Neandertalarna hade uppenbarligen en egen kultur där symboler var viktiga. Bild: J. Zilhão

Europas äldsta grottmålningar har visat sig vara över 64 000 år gamla. Det målades alltså 20 000 år innan den moderna människan vandrade in i vår världsdel. Och då var neandertalarna den enda människoart som fanns i Europa.

Våra gamla kusiner var kanske inte så primitiva som man trott. Under de senaste åren har de börjat betraktas alltmer som våra jämlikar i mycket, men att de skulle ha ägnat sig åt konst har få trott på.

Våra gamla kusiner var kanske inte så primitiva som man trott. Under de senaste åren har de börjat betraktas alltmer som våra jämlikar i mycket, men att de skulle ha ägnat sig åt konst har få trott på.

Det tyder alltså på att vi, Homo ­sapiens, inte är unika i att vi har en kultur och förmåga att tänka symboliskt. Våra utdöda släktingar hade det också.

Det är målningar i tre olika grottor i Spanien som har daterats med en ny teknik. Konstnärerna har använt sig av rött och ibland svart pigment för att skapa linjer, prickar, djur, geometriska figurer, handavtryck och inristningar.

I en av grottorna, Cueva Ardales i sydvästra Spanien, har andra spår från neandertalare påträffats så de levde bevisligen i området. De tre grottorna ligger flera tiotals mil ifrån varandra och sannolikheten för att det är samma individer som gått runt och taggat de olika stenväggarna är liten. Och inte heller är det någon engångsföreteelse. I Ardaldes har forskarna bakom artikeln i Science kunnat se att konst skapats under åtminstone 25 000 år.

I en annan spansk grotta, Cueva de los Aviones, har dessutom färgade snäckskal med konstgjorda hål i grävs fram. De är hela 115 000 – 120 000 år gamla, vilket även det utesluter andra människor än neandertalarna.

Fakta: 
64 000 år gammal konst
För över 64 000 år sedan skapade en eller flera neandertalare denna grottmålning i La Pasiega i nordöstra Spanien. Bild: C.D Standish, A.W.G. Pike and D.L. Hoffmann

För över 64 000 år sedan skapade en eller flera neandertalare denna grottmålning i La Pasiega i nordöstra Spanien. Bild: C.D Standish, A.W.G. Pike and D.L. Hoffmann

Här är samma grottmålning förtydligad. Symbolen som ser ut som en stege är daterad till att vara 64 000 år gammal, men huruvida de andra symbolerna är samtida eller ditmålade senare är oklart. Bild: Breuil et al

Här är samma grottmålning förtydligad. Symbolen som ser ut som en stege är daterad till att vara 64 000 år gammal, men huruvida de andra symbolerna är samtida eller ditmålade senare är oklart. Bild: Breuil et al

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter