Norrskenets upsprund

Jag har alltid trott och fått uppfattningen att norrskenet uppkommer på den sida av jorden som är vänd mot solen då partiklar från solvinden kommer in i jordens magnetfält, men av texten om jordens magnetfält och bilden av magnetbubblan på sidan 66 i Allt om Vetenskap nummer 07-2016 får jag uppfattningen att norrskenet egentligen uppstår på ­baksidan av jorden då bubblan spricker.
Har jag missuppfattat bilden?

Norrsken brukar ofta förklaras med att en del av de laddade partiklar som kommer från solen fångas in av jordens magnetfält och följer fältlinjerna ner mot polerna, där de kolliderar med atmosfären. Detta är emellertid inte riktigt sant. Bild: Nasa

Norrsken brukar ofta förklaras med att en del av de laddade partiklar som kommer från solen fångas in av jordens magnetfält och följer fältlinjerna ner mot polerna, där de kolliderar med atmosfären. Detta är emellertid inte riktigt sant. Bild: Nasa

Nej, du har uppfattat bilden helt riktigt. Man trodde länge att polarsken orsakas av elektroner som kommer direkt från solvinden, som består av laddade partiklar från solen med mycket hög hastighet, och som efter att ha fångats in av jordens magnetfält följer fältlinjerna ner mot polerna där de kolliderar med partiklar i atmosfären och producerar ljus. Detta är fortfarande en vanligt förekommande missuppfattning, men i själva verket är det lite mer komplicerat än så.

Även om solen står för den energi som ligger bakom polarskenet har det visat sig att själva elektronerna kommer från närmare håll.

Då de laddade partiklarna i solvinden närmar sig ­jorden ser jordens magnetfält till att de flesta stöts tillbaka ut i rymden, och bara ett fåtal fångas in. De bortstötta ­partiklarna ger upphov till en stor bubbla som brukar ­kallas för magneto­sfären. Medan den sida av magnetosfären som är vänd mot solen trycks ihop av solvinden är den på andra sidan av jorden utdragen i en lång svans.

Energi från solvinden kan tillfälligt lagras i magnetosfären, men till slut frigörs denna uppdämda energi explosions­artat och en del går åt till att accelerera de elektroner som är fångade i magnetosfären. Stora mängder elektroner från framförallt magnetosfärens svans dyker då ner i atmosfären längs de magnetiska fältlinjerna och ger upphov till polarsken.

Eftersom magnetosfärens svans befinner sig på jordens nattsida, som är vänd bort från solen, inträffar de mest spektakulära polarskenen kring midnatt.

Material från
Allt om Vetenskap nr 11 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter