Ny energi på Kanarieöarna

Till Kanarieöarna åker många för att ladda batterierna. Och nu är öarna med världens vänligaste klimat på väg att bli bland de mest klimatvänliga, med målet hundra procent förnybar energi inom drygt tre decennier.

Bostäder och vindsnurror samsas om utrymmet vid havet. Bild: Skylight

Bostäder och vindsnurror samsas om utrymmet vid havet. Bild: Skylight

Sol- och vindenergi är förnybar energi. Den skapas hela tiden på nytt och energikällan kostar inget. Däremot kostar det pengar att bygga de anordningar som behövs för att ta vara på denna energi. Men när de väl är på plats kostar de väldigt lite i underhåll och rätt utnyttjad kommer den förnybara energin också att bli billigast i längden. Sol finns i överflöd på Kanarieöarna. Geografiskt sett ligger de utanför Afrika, men politiskt tillhör de Europa och är den plats i vår världsdel där mest solenergi kan hämtas. Den potentiellt tillgängliga energin från solen ligger på nästan 2 000 kilowattimmar per år och kvadratmeter. Jämförelsevis skulle tio kvadratmeter ­sol­celler med 20 procent verkningsgrad kunna räcka till ett normalstort hushåll.

Världens största vindkraftverk med en effekt på 8 MW, byggs nu i Arinagas hamn på Gran Canaria. När det blir klart senare i år blir det totalt nästan 200 meter högt och vingarna får en svepyta av drygt 21 600 kvadratmeter – lika stor som tre stycken fotbollsplaner av allsvensk storlek. Det ska kunna förse omkring 5 000 hushåll med hushållsel, ­motsvarande Söderköpings kommun. Bild: Skylight

Världens största vindkraftverk med en effekt på 8 MW, byggs nu i Arinagas hamn på Gran Canaria. När det blir klart senare i år blir det totalt nästan 200 meter högt och vingarna får en svepyta av drygt 21 600 kvadratmeter – lika stor som tre stycken fotbollsplaner av allsvensk storlek. Det ska kunna förse omkring 5 000 hushåll med hushållsel, ­motsvarande Söderköpings kommun. Bild: Skylight

Gott om vind

Den lilla bukten vid Arinaga på Gran ­Canarias östkust, är ­skyddad för Atlantens dyning, men de nordostliga passadvindarna sveper förbi här parallellt med kusten och ger skjuts åt vindsurfare. Borta vid hamnen står ett 5 MW vindkraftverk och tar vara på samma vindar för att omvandla dem till elektrisk energi. Senare i år kommer ett av världens största vindkraftverk stå parkerat på havsbottnen här utanför.  Bild: Skylight

Den lilla bukten vid Arinaga på Gran ­Canarias östkust, är ­skyddad för Atlantens dyning, men de nordostliga passadvindarna sveper förbi här parallellt med kusten och ger skjuts åt vindsurfare. Borta vid hamnen står ett 5 MW vindkraftverk och tar vara på samma vindar för att omvandla dem till elektrisk energi. Senare i år kommer ett av världens största vindkraftverk stå parkerat på havsbottnen här utanför. Bild: Skylight

Kanarieöarna ligger också i passadvindsbältet, där det blåser stadiga vindar från nordost. Så det finns även gott om vindkraft att ta vara på. Vindarna kommer man bäst åt uppe i bergstrakterna, eller utefter de kuster där vindarna sveper parallellt med kusten. Man ser numera skogar av vindsnurror på sådana ställen. Världens största vindkraftverk, med en effekt på 8 MW, kommer att stå på plats senare i år, en bit ut i havet utanför hamnen i Arinaga på Gran Canarias östra kust.

På ön El Hierro, som är den minsta av Kanarie­öarna och har drygt 10 000 invånare, har man byggt ett kombinerat vind- och vattenkraftverk som förser hela ön med 100 procent förnybar ­energi. Uppe på en höjd står fem stycken vind­turbiner på tillsammans 11,5 MW. Strax nedanför ­ligger en damm med vatten som rinner i rör ner till ett vattenkraftverk på 11,3 MW. Därifrån rinner vattnet ut i en nedre reservoar. Det elöverskott som skapas av vindkraftverken används för att pumpa upp vatten från den nedre reservoaren till den övre, för att sedan återigen skapa el i vattenkraftverket. Ett smart sätt att lagra energi när det blåser mycket.

Idag är Kanarieöarna till ungefär 90 procent beroende av olja i sin totala energiförsörjning, ­trafiken inräknad. Målsättningen är att före 2050 vara helt självförsörjande på förnybar energi. Det kan kosta bortåt 20 miljarder euro i investeringar, men vinsten kan på sikt bli nästan halverade energikostnader och en ren och klimatvänlig miljö. Om Kanarieöarna lyckas med sina föresatser, så borde andra länder kunna göra detsamma i större skala och skapa en mer hållbar värld.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter