Ny metod för att bevaka vulkaner

Bild från Chalmers

Bild från Chalmers

Mätinstrument från Chalmers har placerats ut vid de 17 mest aktiva vulkanerna i världen. Tanken är att de nya instrumenten ska göra övervakningen effektivare, och på så sätt kunna varna för vulkanutbrott i ett tidigt skede.
Vid dessa vulkaner finns redan mätstationer som bevakar olika parametrar för att snabbt kunna slå larm och få människor i närheten av vulkanen evakuerade. Dessa observatorier mäter främst seismisk aktivitet men med hjälp av den nya metoden från Chalmers, kan man nu även mäta vulkanens utsläpp av svaveldioxid. Om svaveldioxidutsläppet ökar kan det betyda att magman stiger inne i vulkanen.
Rapporterna om utsläppen från de nya mätinstrumenten, kommer även vara till nytta för de globala klimatmodellerna då vulkaner är en viktig källa till svaveldioxid. Vulkanen Etna släpper till exempel ut tio gånger mer svaveldioxid än hela Sverige.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter