Ny metod för att hantera smärtan hos barn och ungdomar

Det är vanligare än man kanske vill tro med barn och ungdomar som har problem med långvarig smärta. De medför att de fungerar sämre i det vardagliga livet och känner en viss oro för att ta del i olika aktiviteter. En ny behandlingsmetod, ACT ( Acceptance and Commitment Therapy), som är en vidare utveckling av kognitiv beteendeterapi, har visat sig väldigt effektiv.
– Vi ringar in vad det är patienten undviker och tar upp vilka för- och nackdelar det för med sig. Vi tränar dem i att utsätta sig för situationer de tidigare undvikit och som försämrat deras livskvalitet, förklarar Rikard Wicksell vid Karolinska Institutet. I en av studierna jämfördes två grupper med barn och ungdomar, där den ena gruppen fick så kallad traditionell behandling med bland annat läkemedel, medan den andra gruppen fick ACT. Efter ett halvår visade gruppen som fått ACT att de upplevde mindre smärta, vilket fick dem att fungera bättre i vardagen och känna mindre oro.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter