Nya gravitationsvågor har upptäckts

De senast upptäckta gravitationsvågorna skapades då två svarta hål kolliderade med varandra och slogs samman för 1,4 miljarder år sedan. Bild: Max Planck Institute

De senast upptäckta gravitationsvågorna skapades då två svarta hål kolliderade med varandra och slogs samman för 1,4 miljarder år sedan. Bild: Max Planck Institute

Detektorer i Livingston i Louisiana och i Hanford i Washington har för andra gången lyckats påvisa gravitationsvågor, det vill säga de krusningar i rumtiden som Albert Einsteins relativitetsteori förutspådde redan för 100 år sedan. Men det dröjde ett sekel innan detta kosmiska fenomen lät sig observeras. I februari i år skapades stora rubriker när forskare äntligen kunde meddela att de hittat gravitationsvågor, vilket vi skrev om i Allt om Vetenskap 4/2016.

Nu har det skett igen. Och den här gången var signalen som fångades upp av de båda interferometrarna som gravitationsvågsdetektorn består av betydligt längre och kunde därför ge forskarna mer information.

Precis som förra gången var det en kolli­sion och sammansmältning av två svarta hål som alstrade krusningarna. Med sina 14, respektive 8 gånger solens massa, var de svarta hålen betydligt mindre än vid den första händelsen. När de slogs samman bildade de ett roterande svart hål på 21 gånger solens massa och enorma mängder energi frigjordes.

Gravitationsvågorna härrör från de allra sista ögonblicken innan de svarta hålen smälte samman, mer exakt deras 27 sista varv runt varandra. Totalt handlar det om en blipp på en sekund som Ligo fångat upp, vilket var fem gånger så lång tid som första gången gravitationsvågor påvisades. Kort tid kan tyckas, men tillräckligt för att forskarna skulle kunna få reda på en hel del om hur de svarta hålen rörde sig runt varandra.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter