Nya skallfynd gör vårt släktträd mer komplicerat

Skallarna Xuchang 1 och 2 hittades på kinesiska utgrävningsplatsen Lingjing, som ses i bakgrunden. Bild: Xiujie Wu

Skallarna Xuchang 1 och 2 hittades på kinesiska utgrävningsplatsen Lingjing, som ses i bakgrunden. Bild: Xiujie Wu

Människans evolutionära släktträd har blivit allt­mer förgrenat och snårigt på senare år i takt med att nya fynd gjorts. Många gånger är det ytterst svårt att säga något om hur de olika fossilen förhåller sig till varandra, samt om och hur de är släkt med Homo sapiens. Dna-tekniken har också gått framåt och genom den vet vi numera att våra förfäder som vandrade ut från Afrika för 50 000 – 70 000 år sedan fick barn med både neandertalare och den mystiska denisovamänniskan.

Nu har ännu fler fynd gjorts i Kina, närmare bestämt i Xuchang i Henanprovinsen. Den här gången rör det sig om fragment av två skallar från en arkaisk människa med en hjärnvolym på 1 800 kubikcentimeter, alltså i samma storleksordning som neandertalarnas eller Homo sapiens maximala hjärnvolym. Kranierna är daterade till att vara mellan 100 000 och 130 000 år gamla och bär likheter både med tidiga Homo sapiens och neandertalarna.

I Portugal har en skalle påträffats som är det västligaste mänskliga fossil som hittats i Europa och även ett av de äldsta i vår världsdel. Bild: Rolf Quam

I Portugal har en skalle påträffats som är det västligaste mänskliga fossil som hittats i Europa och även ett av de äldsta i vår världsdel. Bild: Rolf Quam

Forskarna berättar om sin upptäckt i Science, men är försiktiga med att dra några slutsatser om vilka de här människorna kan ha varit.

Spekulationerna är dock redan i gång. Många hoppas nämligen på att detta är de första större skelettfynden av denisovamänniskor, en människo­typ som hittills bara representeras av två tänder och ett fingerben. Några dna-analyser har ännu inte kunnat bekräfta eller dementera att så är fallet.

Även i Portugal har intressanta fynd gjorts. I Aroeira-grottan har en del av en skalle från en 400 000 år gammal människosläkting gjorts tillsammans med en mängd stenverktyg, berättas i Proceedings of the National Academy of Sciences. Skallen visar på flera anatomiska likheter med mänskliga fossil från Frankrike, Spanien och Italien från samma tid och kan komma från en tidig släkting till neandertalarna.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter