Starkt hotad och fridlyst:

Nyckelpigespindeln

- finns bara på ett ställe i Sverige

Den här spindelarten tillhör en av de mest iögonfallande i Sverige, med sin röda bakkropp som tydligt hänvisar till spindelns namn.
Ur ett mänskligt perspektiv ser nyckelpigespindels liv lite torftigt ut – strax efter­ parningen dör hanen och när honan försäkrat sig om ett bra vinter­boende för sina ungar, dör även hon.

Nyckelpigespindeln kan tyckas vara liten, men i spindelsammanhang anses den som ganska stor. Hanen blir mellan sju och tio millimeter och har svarta ben med skarpa vita streck kring lederna och bakkroppen är glänsande svart ända tills spindeln blir könsmogen. Då ändras utseendet dramatiskt. Den svarta bakkroppen blir röd med fyra svarta stora prickar och två mindre prickar. Därav namnet nyckelpigespindel. Benen förblir svarta med vita streck. Honan blir större, mellan tio och femton millimeter. Hon är helt svart, förutom de vita strecken kring benlederna vilka är något svagare än hos hanen. Eftersom både hanen och honan har kantiga, kraftiga huvuden påminner de om hoppspindlar men nyckelpigespindel har inte de stora ögon som är karakteristiskt för hoppspindlar.

 

Sydlig och nordlig
Förr gick nyckelpigespindeln under det latinska namnet Eresus niger som senare ändrades till Eresus cinnaberinus. Den finns i två olika varianter – en sydlig som har röda bakben med vita streck och en nordlig som fick namnet Eresus sandaliatus, så nu är alltså varianterna varsin art. Den nordliga är den art som finns på en enda plats i hela vårt avlånga land. Den platsen finns i Skåne, cirka sju kilometer utanför Sjöbo. Spindeln finns också i övriga Europa; i Danmark, England, Holland, Tyskland och i avskilda lokaler i Alperna och Pyrenéerna. Men även där är spindeln mycket ovanlig och klassad som starkt hotad.

 

Tar stora byten
Nyckelpigespindeln trivs bäst i torra och varma klimat, gärna med lite sand. Sydsluttningar som värms upp av solen, gärna ljunghedar där spindlarna kan bygga bo mellan tuvorna.
Relaterat till sin storlek kan nyckel­pigespindeln ta stora byten, exempelvis tordyvlar (16–26 mm lång) och jordlöpare, varav vissa arter kan bli upp till 40 millimeter långa.
Vardagsmaten består mest av skalbaggar och tusenfotingar.
När spindeln hittar en bra plats mellan tuvorna, gräver den en gång rätt ner i marken. Gången kan vara upp till tio centimeter djup och en centimeter i diameter. Insidan av gången kläs med spindeltråd som mynnar ut i en tratt vid ingången.
Från tratten sträcker sedan fångstnät ut sig till de tuvor som ligger intill. På så sätt har den alltid nära till maten.
Nyckelpigespindlarna blir inte könsmogna förrän vid tre eller fyra års ålder. Innan övervintringen det sista levnadsåret, ömsar hanen för sista­ gången och får då sin uppseende­väckande röda bakkropp. I samband med hanens sista ömsning tappar han även förmågan att äta och att spinna nät.
Efter övervintringen lämnar hanen sitt bo, omkring april eller maj, för att leta efter en lämplig hona.
Honan håller sig vid sitt bo och börjar bygga ut boet för att få plats med de kommande ungarna. Innan själva parningen flirtar hanen och honan med varandra lite på håll med hjälp av vibrationer i nätet.
När så parningen har skett, stannar hanen vid honans sida i några dagar innan han dör.

 

Honan blir mat
I slutet av maj eller i början av juni lägger honan mellan 30 och 80 ägg i en kokong. Hon vaktar äggen hela tiden och hänger varje dag upp kokongen med äggen i boets övre delar, för att den ska värmas upp av solen.
Efter cirka fyra veckor är ungarna livsdugliga och honan öppnar upp kokongen. Sedan lever de ett riktigt familjeliv – ensamstående mamma och barn. Honan fortsätter att fånga byten som hon matar ungarna med direkt med munnen.
När sedan övervintringsperioden närmar sig, börjar honan spinna fullt med trådar i boets övre del. Ungarna spinner sina egna kammare där de ska övervintra. När honan färdigställt ungarnas övervintringsdel dör hon och ungarna suger bokstavligen ut honans kropp innan de går till vintervila­.

 

Åtgärder och mål
För att populationen av nyckelpigespindel ska överleva har Naturvårdsverket satt upp ett åtgärdsprogram.
Målet är att det år 2014 ska finns minst 500 vuxna spindlar fördelade på minst fyra så kallade delpopulationer.
Långsiktigt hoppas man på att det år 2025 ska finnas minst tusen vuxna nyckelpigespindlar och tio delpopulationer.
Idag uppskattar man antalet spindlar i Skåne, beräknat på antal nät, till mellan 800 och 900 spindlar (år 2006).
Åtgärderna består bland annat av att hålla efter miljön för att göra den optimal för nyckelpigespindel. Det innebär bland annat att klippa ner eller ta bort vegetation som skuggar för mycket, att göra små utrymmen mellan tuvorna så solstrålarna kan tränga ner och skapa ett optimalt mikroklimat. Man har noterat tillfällen då spindlarna inte förökat sig alls, till exempel efter en mycket regnig vår i England. I England har man för övrigt med gott resultat omlokaliserat unga spindlar.

Fakta: 
Nyckelpigespindel

Latinskt namn: Eresus sandaliatus
Längd: hona 10 – 15 millimeter,
Hane: 7 – 10 millimeter
Livslängd: minst tre år
Eresus sandaliatus är fridlyst och listad som starkt hotad. Nyckelpigespindeln kan råka ut för en parasit, en vägstekel (Eoferreola rhombica) som dock inte setts till på den svenska lokalen.

Material från
Allt om Vetenskap nr 11 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter