Nygammal svensk gruvbrytning

I snart 2 400 år har det brutits koppar i Garpenbergsgruvan, eller nära dubbelt så länge som man tidigare trott, visar nya undersökningar av sedimentarkiv från en sjö vid fältet. Bilden visar en malmkross i gruvan.  Bild: Boliden

I snart 2 400 år har det brutits koppar i Garpenbergsgruvan, eller nära dubbelt så länge som man tidigare trott, visar nya undersökningar av sedimentarkiv från en sjö vid fältet. Bilden visar en malmkross i gruvan. Bild: Boliden

Nya analyser gjorda vid Garpenbergs gruvfält i Bergslagen visar att koppar började brytas i Sverige redan 375 f.Kr. Det innebär att kopparbrytning pågått mer än dubbelt så länge som man tidigare trott. Forskare från Umeå universitet, SLU och Stockholms universitet analyserade sedimentarkiv från Gruvsjön vid fältet och fann tydliga spår av malmbrytning från tidig järnålder. Från 400-talet och framåt har gruvdriften sedan bedrivits ­kontinuerligt och sköts idag av Boliden.

Samtidigt som verksamheten i Garpenberg försköts bakåt i tiden gjorde en analys av sedimentarkiv från botten av sjön Runn att verksamheten vid gruvsveriges ­stolthet, Falu koppargruva, för­sköts 400 år framåt i tiden. Först mot slutet av 1200-­talet verkar gruvdriften ha satt i gång där. I sedimenten från den tiden sker då en kraftig och abrupt ökning av koppar, zink och bly.

Tidpunkten stämmer också överens med det äldsta dokumentet som finns om gruvdrift i Sverige, ett kontrakt från 1288 där en åtton­del av Stora Kopparberget i Falun byter ägare. Tidigare datering av gruvverksamheten pekade på 800-talet och baserade sig på analys av sedimentarkiv från sjön Tisken, en utvidgning av Faluån. Med hjälp av bland annat kol-14-dateringar såg forskarna nu att det sedimentet mest består av fyllnadsmassor från 1700- och 1800-talet som dumpats i sjön i samband med att man byggde Faluns centrum. Falu koppargruva har spelat en viktig roll för Sveriges ekonomi och på 1600-talet var den till och med världens största koppargruva.

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter