Farligt blir ofarligt

Nytt sätt att hantera asbestVitrifikation, det vill säga förvandling till glas, är den enda pålitliga metoden för att neutralisera cancerframkallande asbestavfall och i Morcenx i sydvästra Frankrike har företaget Inertam lanserat en unik anläggning för ändamålet ifråga. Asbestavfall av alla de slag krossas först till ett fint pulver och skickas sedan in i en ugn uppvärmd till mellan 1 400 och 1 600 grader Celsius av tre plasmafacklor. Asbestfibrerna bränns och förvandlas till en harmlös och ofarlig produkt, som efter att den återigen malts ned används till bland annat vägbyggen. Inertam har kapacitet att ta hand om 50 ton avfall om dagen. Av ett ton får man 600 kg av den nya, vitrifierade och till olika ändamål användbara produkten och 100 kg avfall. Asbest förbjöds i Frankrike 1997. Sedan dess måste mellan 100 000 och 200 000 ton asbestavfall tas omhand årligen.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 2006

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter