Odlade hörselnerver - nu på film

Nervceller i örat kan växa till och bota dövhet. Bild: SPL

Nervceller i örat kan växa till och bota dövhet. Bild: SPL

Redan 2004 hittade Uppsalaforskaren Helge Rask Andersen och hans kolleger omogna stamceller i innerörat hos vuxna människor. De har dessutom lyckats odla fram hörselnerver från sådana här stamceller.

Med hjälp av bilder tagna med tre minuters mellanrum går det att följa hur de enskilda cellerna letar sig fram till varandra och bildar en hel nerv.

Enligt Rask Andersen beter sig cellerna som sociala varelser, som med hjälp av sina utskott söker sig fram och krokar fast vid rätt ställe­ för att ett nervknippe ska bildas.

Nästa steg blir att undersöka hur man kan påverka tillväxten hos nervcellerna med elektriska fält. Hoppet är att elektrisk stimulans ska kunna få nervtrådar att växa ut från de nervdelar som finns kvar efter en hörselskada. Man kan också tänka sig att det ska gå att transplantera stamceller och med hjälp av tillväxtfaktorer få dem att växa ut till funge­rande hörselnerver.

Material från
Allt om Vetenskap nr 6/7 - 2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter