Ökensanden sprider sig

Forskare har seglat tvärs över Atlanten för att leta efter sand från Sahara. Anledningen till detta är att de vill se hur sanden påverkar marinbiologin och havets förmåga att ta upp koldioxid. Med hjälp av satellitbilder och vindprognoser kunde forskarna följa sandens färd över havet.

Eric Achterberg, chefsforskare för Natural Environment Research Council berättar om en sandstorm de råkade ut för under båtresan.

- Vi såg som en vägg av sand komma emot oss och hela skeppet blev täckt med sand.

Varje år produceras många miljoner ton sand i öknarna runt om i världen och ungefär en tredjedel, cirka 500 ton, hamnar i haven.

Sandpartiklarna innehåller kväve, fosforhaltiga ämnen och järn som ger näring till mikroskopiska växter i haven. Dessa växter tar i sin tur upp koldioxid från atmosfären. Målet med denna expedition, säger Achterberg, var att titta på förhållandet mellan sand, marina organismer och absorberingen av koldioxid.