Osynlighet gör oss socialt lugnare

Forskaren Zakaryah Abdulkarim visar hur det är möjligt att med hjälp av virtual reality-tekniken göra så att en person upplever sig vara osynlig. Bild: Staffan Larsson

Forskaren Zakaryah Abdulkarim visar hur det är möjligt att med hjälp av virtual reality-tekniken göra så att en person upplever sig vara osynlig. Bild: Staffan Larsson

Inom en inte alltför avlägsen framtid är det möjligt att det går att tillverka nya material som kan göra större föremål, som exempelvis en kropp, osynliga. Frågan är hur detta skulle påverka vår hjärna och kroppsuppfattning. Vid Karolinska Institutet har en grupp forskare försökt ta reda på det.
125 försökspersoner fick i experiment uppleva hur det var att ha en osynlig kropp. De utrustades med virtual reality-glasögon och fick sedan titta ner på sin kropp. Men de såg ingen kropp – bara tom luft. För att personerna skulle få illusionen av att de var osynliga använde forskarna två breda penslar. Med den ena berördes försökspersonen medan den andra fick röra sig i tomma luften i exakt samma rörelser som den som berörde kroppen. Känslan av osynlighet hos försökspersonerna blev än tydligare när en kniv viftades runt i tomrummet där de upplevde att deras magar borde ha varit. Hotet fick personerna att bland annat svettas mer om händerna.
Till skillnad mot i science fiction-världen där osynlighet många gånger har negativ inverkan på människornas psyke upplevde försökspersonerna ingen ökad social stress under ”osynlighetsfasen”. Tvärtom så var både hjärtfrekvens och självskattad stressnivå då lägre än när de var ”synliga”.
Den effekten skulle, enligt forskarna, kunna ­användas vid behandling av bland annat personer med social fobi.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter