Övergödning i Östersjön?

Vad är sambandet mellan övergödning och syrefattiga bottnar i Östersjön?

Övergödning i Östersjön leder till algblomning och syrefattiga bottnar. Bild: SPL

Övergödning i Östersjön leder till algblomning och syrefattiga bottnar. Bild: SPL

Övergödning innebär ökade mängder av näringsämnen som kväve och fosfor i bland annat Östersjön. Detta leder i sin tur till ökad tillväxt av alger och annan växtlighet i vattnet.

Den ökade tillväxten gör att även mängden dött växtmaterial som sjunker till botten blir större. Arbetsbördan för de olika bakterier som bryter ner växtmaterialet på bottnen ökar då och eftersom bakterierna förbrukar syre genom cellandning då de arbetar resulterar detta i att bottnens syrehalt sjunker.

Till slut har bakterierna använt upp allt tillgängligt syre och kan då inte längre sköta sin uppgift.

När detta sker tas nedbrytningen över av svavel­bakterier och den giftiga gasen svavelväte bildas. Konsekvensen blir att i stort sett allt liv nära bottnen­ och även många fiskar som lägger­ sin rom på djupt vatten­ dör.

Eftersom svavelväte har en obehaglig lukt som påminner starkt om ruttna ägg kan döda bottnar av det här slaget kännas igen på doften.

Övergödningen leder också till fler giftiga algblomningar, som både dödar fiskar och andra vattenlevande djur och är skadliga för människor.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 - 2012

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter