På vilka olika vis överlevde Homo floresiensis på sin tid?

Trots sina små kroppar och hjärnor använde Homo floresiensis redskap och jagade i grupp. Deras främsta byte var troligtvis dvärgelefanter av släktet Stegodon.

Trots sina små kroppar och hjärnor använde Homo floresiensis redskap och jagade i grupp. Deras främsta byte var troligtvis dvärgelefanter av släktet Stegodon.

Homo floresiensis är en av de senast upptäckta människo­arterna och de småväxta medlemmarna av denna art levde för mellan 95 000 och 17 000 år sedan en isolerad tillvaro på ön Flores i nuvarande Indonesien. Förutom att de inte var mer än cirka en meter höga hade de även små hjärnor, men förhållandevis stora tänder och fötter. Det är inte helt överraskande­ att de ibland kallas för hobbitar.

För att överleva jagade Homo floresiensis både stora­ gnagare och små elefanter av det nu utdöda släktet Stegodon.
Bevis för denna jakt har hittats i form av hundratals benfragment från Stegodon, varav vissa uppvisar märken efter slakt.
Homo floresiensis verkar­ också ha tillverkat och använt redskap av sten och försvarat sig mot rovdjur som stora komodovaraner.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 - 2013

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter