Patent på konstgjort liv

Att skapa konstgjort liv är en gammal dröm som kommer allt närmare. Det handlar dock inte om några varelser av Frankensteins monsters storlek, utan forskningen koncentrerar sig på mycket enkla genetiska koder som kan hålla en enkel bakterie vid liv.

Att skapa konstgjort liv är en gammal dröm som kommer allt närmare. Det handlar dock inte om några varelser av Frankensteins monsters storlek, utan forskningen koncentrerar sig på mycket enkla genetiska koder som kan hålla en enkel bakterie vid liv.

Världens första patentansökan på konstgjort liv har lämnats in i USA. Det är en av de ledande forskarna vid Craig Venters (se sidan 58) institut som står för ansökan, och det är känt sedan flera år att han arbetar på att bygga en konstgjord livsform med hjälp av det som brukar kallas syntetisk biologi.

Ingen vet ännu hur långt Venter, som förmodligen är världens mest kände vetenskaplige entreprenör, har kommit. Men projektet går ut på att bestämma det minsta antal gener som krävs för att hålla livsprocesserna igång i en bakterie. När man väl vet det så kan man använda den genuppsättningen som ett grundläggande operativsystem, och sedan lägga till de egenskaper man vill ha (läs mer om det i Allt om Vetenskap 7/2006).

Nu har alltså den första patentansökan kommit in på hur en sådan här minimal genuppsättning ska se ut och med krav på äganderätt till den.

Ansökan har satt igång en livlig debatt om det går att ta patent på liv och om vem som ska dra nytta av upptäckten.

Material från
Allt om Vetenskap nr 8

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter