Piggsvin eller igelkott?

Vad är det för skillnad på piggsvin och igelkottar? Betyder det engelska ”hedgehog” piggsvin eller igelkott?

Inom biologin klassificerar man växter och djur med hjälp av olika termer. Djur som är lika byggda och kan fortplanta sig med varandra tillhör samma art (något förenklat). Arter som är lika varandra, till exempel skogshare och fälthare, förs samman i släkten. Släkten inordnas i sin tur i familjer. Familjen hunddjur, till exempel, omfattar ett 35-tal arter, bland annat hundar, rävar och schakaler.

Går vi uppåt i hierarkin kommer vi till ordningar, klasser och stammar. Familjerna hunddjur och kattdjur tillhör båda ordningen rovdjur, som i sin tur tillhör klassen däggdjur, som i sin tur ingår i stammen ryggradsdjur.

Vår vanliga igelkott heter på latin Erinaceus europaeus och är en av 20 arter i familjen igelkottdjur. Igelkottdjuren är i sin tur en av sex familjer i ordningen insektsätare.

Piggsvinen tillhör två olika familjer, jordpiggsvin och trädpiggsvin, vilka består av elva respektive tio arter. Dessa båda familjer återfinns i sin tur i underordningen marsvinsartade gnagare, en av tre underordningar till ordningen gnagare.

Jämför man igelkottar och piggsvin artmässigt, hamnar de alltså långt ifrån varandra och möts inte förrän i klassen däggdjur. Eftersom det finns så många olika arter av båda dessa djur är det svårt att generellt beskriva vad som skiljer dem åt. Det är till och med så att det finns en underfamilj igelkottar, rått­igelkottar, som saknar taggar. Vad de båda har gemensamt är alltså principen i sina skyddsmekanismer, vilka på det stora hela är mycket effektiva.

Piggsvin heter porcupine på engelska. Hedgehog, ”häcksvin” rakt översatt, betyder normalt igelkott men kan, enligt Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, även ha innebörden ”något av ett flertal taggiga däggdjur (till exempel ett piggsvin)”.

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 2006

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter