Plasttsunami och nanoplaster ett hot mot ekosystemet

Sjöstjärnor hemmahörande i Japan som drivit till Oregons kust efter den stora jordbävningen 2011. Bild: Oregon State University

Sjöstjärnor hemmahörande i Japan som drivit till Oregons kust efter den stora jordbävningen 2011. Bild: Oregon State University

Ungefär tio procent av all plast som tillverkas hamnar enligt beräkningar till slut i haven där de utgör ett växande miljöproblem. Mikroskopiska plastpartiklar, så kallade nanoplastpartiklar, har på senare år fått allt större uppmärksamhet eftersom de kan utgöra ett allvarligt hot mot havens ekosystem. Djurplankton mumsar i sig plastpartiklarna i tron att det är mat. Plankton äts i sin tur av större djur och plastpartiklarna transporteras vidare upp genom näringskedjan.

Forskare vid Lunds universitet har nu upptäckt att det kan få förödande konsekvenser för fiskar - nanoplasten kan nämligen ansamlas i deras hjärnor. Det betyder att partiklarna kan passera blod-hjärnbarriären som normalt stoppar farliga ämnen från att nå hjärnan. Troligen orsakar nanoplasten hjärnskador hos fiskarna eftersom dessa i försök uppvisade beteenderubbningar. De åt långsammare och var inte alls särskilt pigga på att utforska sin omgivning. Studien publicerades i Scientific Reports.

Men det är inte bara de små nanoplasterna som ställer till med problem ute i haven - stora plaststycken är också ett hot eftersom sköldpaddor och sjöfåglar äter dem och svälter ihjäl. Ett annat bekymmer är att djur kan färdas långa sträckor över oceanerna på plastskräp.

När tsunamin i Japan 2011 sköljde med sig allt i sin väg kunde olika djur, alltifrån havstulpaner till fiskar, lifta med havströmmarna ända till USA. Ännu våren 2017 påträffades asiatiska livsformer i plastskräp som spolats upp på de amerikanska stränderna. Bild: NOAA

När tsunamin i Japan 2011 sköljde med sig allt i sin väg kunde olika djur, alltifrån havstulpaner till fiskar, lifta med havströmmarna ända till USA. Ännu våren 2017 påträffades asiatiska livsformer i plastskräp som spolats upp på de amerikanska stränderna. Bild: NOAA

En studie i Science har fokuserat på hur främmande djurarter reste från Japan till USA efter tsunamikatastrofen 2011. Flodvågen slet med sig allt från båtar och flytdockor till träd, bojar och mindre föremål. Med dessa följde ofta olika livsformer.

De färdades med havströmmarna tills de nådde land på andra sidan Stilla havet. Inte mindre än 289 olika marina djurarter som normalt hör hemma i Japan har påträffats i skräp som sköljdes upp på stränderna på Hawaii och på den amerikanska västkusten. Så sent som i våras plockade forskarna avfall med fripassagerare på de amerikanska stränderna. Djuren måste alltså ha överlevt i flera år på sina ”flottar”.

Huruvida några av de nya arterna etablerat sig i USA kan forskarna inte svara på än. Men om de klarat färden över havet så är sannolikheten stor att de också kan överleva på nya platser.

Fakta: 
Jordbävningen i Japan 2011
Jordbävningen skedde 70 kilometer ut i havet och skapade en jättelik tsunami som bland ­annat slog ut kärnkraftverket i Fukushima.

Jordbävningen skedde 70 kilometer ut i havet och skapade en jättelik tsunami som bland ­annat slog ut kärnkraftverket i Fukushima.

Fredagen den 11 mars 2011 klockan 14.46 lokal tid, drabbades Japan av den kraftigaste jordbävning som hittills uppmätts i landet. Magnituden låg på 9,1 och en enorm tsunami bildades. Den drog in över kustområdena och det var den, inte själva jordbävningen, som orsakade den stora förödelsen. Nästan 16 000 människor omkom. Kärnkraftverket i Fukushima skadades så allvarligt att flera reaktorer drabbades av härdsmältor.

Jordbävningen flyttade ön Honshu 2,4 meter närmare Nordamerika. Jordens rotation blev också aningen snabbare – ett dygn blev 1,8 mikrosekunder kortare.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter