Regn skapas med laserstråle

Regnmakeri är en gammal ”ovetenskap” – kanske blir regnskapandet framgångsrikt så småningom, med hjälp av laser.

Regnmakeri är en gammal ”ovetenskap” – kanske blir regnskapandet framgångsrikt så småningom, med hjälp av laser.

Att skapa regn med hjälp av silverjoner är en teknik som med varierande framgång använts i ett femtiotal år. Metoden är minst sagt opålitlig och det finns även farhågor för en menlig inverkan på miljön. Därför arbetar nu forskarna vid universitetet i Genève med ett miljövänligare alternativ och man har haft framgångar med en laserstråle, som skapar en kanal av joniserade kväve- och syremolekyler vilka får samma roll som tidigare silverjonerna. Mer finslipad kan tekniken kanske få betydelse i områden ansatta av torka.

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter