Rika människor vill inte samarbeta

En tolkning av studien är att rika människor inte nödvändigtvis vill bli ännu rikare – det viktiga är att de är rikare än andra. Bild: IBL

En tolkning av studien är att rika människor inte nödvändigtvis vill bli ännu rikare – det viktiga är att de är rikare än andra. Bild: IBL

är skillnaden mellan rik och fattig blir alltför uppenbar upphör viljan till samarbete och de ekonomiska klyftorna ökar, visar en studie gjord vid Yale University i USA. Drygt 1 400 testpersoner delades in i grupper där de fick en pott pengar att starta med, ibland lika mycket, ibland extremt olika stora summor. Om man delade med sig av en viss summa pengar och flera andra nappade hade man chansen att dubbla summan – om inte så riskerade man att förlora summan.
Och för motivationens skull växlades de fiktiva pengarna in till riktiga pengar vid spelets slut.
Upplägget var att om alla konsekvent delade med sig skulle alla tjäna på det i slutändan. Men så blev det inte. Så fort den ekonomiska ojämlikheten blev synlig i gruppen och alla såg hur mycket de andra ägde upphävdes den här win-win-situationen. De rika slutade dela med sig och höll på sina pengar medan de fattiga fortsatte att dela med sig i förhoppningen att de andra också skulle göra det – vilket de inte gjorde. Så de ekonomiska skillnaderna ökade.
Varför de rika plötsligt höll på sina pengar trots att de inte skulle ha förlorat på att dela med sig är oklart. Kanske väckte de ekonomiska klyftorna en slags tävlings­instinkt hos dem, spekulerar forskarna.
Forskarnas huvudslutsats är att ekonomisk ojämlikhet inte spelar någon roll för relationen mellan människor – så länge inkomster och förmögenheter hålls hemliga. Studien är publicerad i Nature.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter