Rödförskjutning?

Man har observerat att ljuset från mycket avlägsna galaxer uppvisar så kallad rödförskjutning. Fenomenet anses bero på att dessa galaxer avlägsnar sig med stor hastighet, det vill säga att universum i denna mening expanderar. Men ljuset man idag observerar från en galax på säg 10 miljarder ljusårs avstånd utsändes ju för 10 miljarder år sedan och kan därför bara ge information om sakernas tillstånd vid den tidpunkten. Då man säger att ”universum expanderar” uttalar man sig emellertid om den nuvarande situationen. Vilken ytterligare information, utöver rödförskjutningen, har man för att kunna dra slutsatser rörande det aktuella läget?

Ljus från de första stjärnorna i universum, fotograferade av Spitzer-teleskopet. De gråa fläckarna i bilden är ljusstarka objekt som maskerats, så att det svaga bakgrundsljuset kan upptäckas. Det härrör från population III-stjärnor som bildades för över 13 miljarder år sedan.

Ljus från de första stjärnorna i universum, fotograferade av Spitzer-teleskopet. De gråa fläckarna i bilden är ljusstarka objekt som maskerats, så att det svaga bakgrundsljuset kan upptäckas. Det härrör från population III-stjärnor som bildades för över 13 miljarder år sedan.

Det är inte riktigt sant att ljuset från en avlägsen galax på grund av att det är mycket gammalt endast kan ge oss information som är lika gammal.
Det är nämligen just tack vare att ljuset varit på väg så länge som det blivit rödförskjutet.
Den så kallade kosmologiska rödförskjutningen beror nämligen inte på hur fort galaxen rörde sig i förhållande till oss då ljuset sändes ut. Istället har ljuset under resans gång så att säga tänjts ut, det vill säga ökat i våglängd och blivit rödare, till följd av att universum hunnit expandera under den tid det tagit för ljuset att nå fram till oss. Ju längre bort en galax befinner sig desto längre tid tar det för ljuset att nå oss och det blir därför mer rödförskjutet.
Man kan också säga att rödförskjutningen är proportionell mot avståndet till galaxen idag delat med avståndet till galaxen då ljuset sändes ut. 

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter