Rödlistan 2010

Vargens situation är något bättre ärn 2005, men det betyder inte att situationen är bra.

Vargens situation är något bättre ärn 2005, men det betyder inte att situationen är bra.

Det finns både ljusglimtar och mindre positiva förändringar i årets rödlista, som senast uppdaterades 2005.

Ett exempel är att de fyra stora rovdjuren - varg, björn, järv och lo - har fått en bättre situation och därmed en lägre rödlistekategori. Nu anses de fyra rovdjuren som ”Starkt hotade” vilket är en förbättring sen 2005.

Spridningen av almsjuka och askskottsjuka har gjort att träden rödlistats. Många gånger angripna träd ned trots att det inte påverkar sjukdomsspridningen men missgynnar de arter som är knutna till träden.

Flodkräftan är nu ”Akut hotad” då den hotas av den svampsjukdom som den introducerade signalkräftan sprider.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter