Rök utan kokning

Varför ryker det om en kopp med varm dryck trots att temperaturen i koppen är under kokpunkten?

Även om den befinner sig under kokpunkten avdunstar vätskan i en kopp.

Även om den befinner sig under kokpunkten avdunstar vätskan i en kopp.

Temperaturen hos exempelvis en vätska i en kopp är ett mått på den genomsnittliga rörelseenergin hos molekylerna i vätskan. Med andra ord har de individuella vätskemolekylerna olika rörelseenergier - vissa har lägre energi än genomsnittet, andra har högre energi.

Det spelar egentligen ingen roll vilken temperatur en vätska har - det finns alltid molekyler med högre energi än genomsnittet, och har de tillräckligt mycket energi så bryter de sig fria. Men ju varmare vätskan är, desto fler är molekylerna som bryter sig fria. Avdunstning kallar vi det med ett vardagligt ord.

Eftersom de molekyler som avdunstar tar med sig sin rörelseenergi blir den genomsnittliga rörelse­energin hos de återstående molekylerna i vätskan lägre för varje molekyl som lämnar den och vätskans temperatur sjunker.

Den rök som stiger från en kopp fylld med varm vätska uppstår på grund av att de gasmolekyler som avdunstat från vätskan kyls ner och kondenseras till små droppar då de möter den kallare luften. Vattenånga i sig är osynlig.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 - 2018

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter