Rösträtt en ren nysning

Bild: Charlesjsharp

Bild: Charlesjsharp

Afrikanska vildhundar hälsar intensivt på varandra efter en tupplur där de nyser upprepade gånger. Forskare bakom en studie i Proceedings of the Royal Society B menar att de här nysningarna i själva verket är en form av röstsystem för huruvida gruppen ska lämna sovstället eller inte. De har undersökt fem flockar i Okovangodeltat i Botswana och sett att ju mer det nystes desto större var sannolikheten att gänget skulle ge sig ut på jakt. Någon jämlik rösträtt talar vi dock inte om. Nysningarna var färre om alfahanen eller -honan deltog i hälsningsceremonin. När ledarna däremot inte var närvarande krävdes det runt tio nysningar för att fatta beslut om avfärd.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter