Rytmen av din hjärna

Hjärnans egen rytm. Bilden är en illustration av hur hjärnans elektriska aktivitet reagerar på yttre stimuli. Med hjälp av en matematisk modell där hjärnans neuroner liknas vid icke-linjära oscillatorer som justerar sin rytm i respons till externa stimuli visar den amerikanske neurovetaren Leandro Alonso hur små skillnader i frekvens eller amplitud hos yttre stimuli kan ge upphov till en rad olika responser. Studien är publicerad i tidskriften Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Bild: Leandro Alonso

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter