Bookmark and Share

Så hamnade vithajen i Medelhavet

Dna-analys av fyra vithajar fångade utanför Turkiets, Siciliens och Tunisiens kuster visar att de alla härstammar från samma australensiska hajfamilj. Att dessa simmade västerut och sedan uppför Afrikas västkust och in i Medelhavet via Gibraltar beror sannolikt på en felnavigering för 450 000 år sedan, klimatförändringar vid tidpunkten ifråga samt de förrädiskt varma Agulhas­strömmarna.

FRÅGA ALLT OM VETENSKAP!

Fler nyheter

Kalhyggen får fisken att svälta

En sjös ekosystem är beroende av att den omgivande skogen mår bra. Kalhyggen, skogsbränder och gruvdrift kan resultera i att flödet av näringsrika ämnen från skogen ner i sjön minskar eller kanske helt upphör. I Nature Communications beskrivs hur detta påverkat de nordamerikanska...

Istid inget för pingviner

Visst borde väl alla pingviner ha stortrivts under den senaste istiden? Nej – säger en studie i Scien­tific Reports som genom dna-analyser kartlagt pingvinförekomsten under de senaste 30 000 åren – det gjorde de inte alls.Antarktis var alldeles för isigt och det var först när klimatet...

Fjäderspridning

Det är flyttfåglarnas fel eller förtjänst att vissa växter förekommer både i Nordamerika och på Sydamerikas sydligaste spets, men inte däremellan. Fåglarna bär med sig sporer och frön i fjädrarna och bidrar till spridningen visar en studie i PeerJ.

Matsug istället­ för mättnad

Personer som bär på genen FTO riskerar i högre grad än andra att utveckla fetma. Svenska forskare har kommit på varför det kan vara så. I en studie på 985 äldre sågs att en vanlig variant av genen orsakade hormonförändringar vilket gjorde personerna rundare när halterna av det...

Fiskande spindlar

Att spindlar fångar och kalasar på fisk kan vara vanligare än vi trott, enligt en ny studie i PLOS ONE. Normalt lever ju spindlar på insekter, men under de senaste åren har forskarna uppmärksammat att det faktiskt finns flera arter som drygar ut födan med fisk. Särskilt är det större...

Svenska ungar äter bäst

Medelhavsdieten med mycket grönsaker, frukt, baljväxter, nötter, olivolja, fisk och spannmål har gång på gång visat sig vara bra för oss. En internationell studie ledd från Sahlgrenska akademin visar att barn som baserar sitt ätande på dessa principer löper 15 procent mindre risk att...

Jordbruk gav oss parasiter

Snäckfeber är en parasitsjukdom som kan orsaka blodbrist, njursvikt och cancer i urinblåsan. Den orsakas av vissa plattmaskar som lever en del av sina liv i vattensnäckor. 200 miljoner människor beräknas vara infekterade av parasiten. En studie i The Lancet Infectious Diseases pekar på att...

Herpes från apa

Herpesvirus är betydligt äldre än mänskligheten, har en studie i Molecular Biology and Evolution kommit fram till.Långt innan vår utvecklingslinje skilde sig åt från schimpansernas för sex miljoner år sedan infekterades våra förfäder av den form som kallas HSV-1. Den andra formen av...

Gen ger växtkraft

Hur vet träd när det är exakt rätt tid att börja sätta löv igen efter vintern?Amerikanska forskare kan i PNAS avslöja att de hos en poppel funnit genen som sätter fart på grönskan. Under trädets vintervila är aktiviteten i genen EBB1 i stort sett omöjlig att upptäcka, men precis och...

Senare träning återställer strokepatienter

Ny forskning som publicerats i Science ger hopp för personer som förlamats av en allvarlig stroke. Försök med råttor som delvis förlamats till följd av stroke har visat att rätt träning i kombination med immunblockerande medicin som främjade nervtillväxten återgav de allra flesta...

Stoppa göken

Ingen fågel vill få en gökunge i sitt bo eftersom denna tar död på deras egna avkommor.Gökar har visserligen­ lärt sig att imitera mönstret på värdfåglarnas ägg, men en ny studie i Nature Communications visar att flera av de värst utsatta fågelarterna har svarat med att lägga ägg...

Mer blommor­ för ­pollinering

Vallodling har antagits vara bra för att öka pollineringen från insekter. Men forskning från Lunds universitet tyder på att det inte räcker. Det behövs troligen fler blommor i vallen för att gårdens odlade grödor ska få mer besök av bin och humlor.I ekologiska jordbruk sågs däremot...

Slagsmål formade våra ansikten

Våra förfäder kanske var ena riktiga slagskämpar, hävdar forskare vid University of Utah i en artikel i Biological Reviews. Slagsmål om honor och annat livsviktigt kan ha gjort att ansiktena hos i synnerhet australopitecinerna – tidiga släktingar till oss och föregångare till släktet...

Blond gen

En enda liten förändring i en gen avgör huruvida vi blir blonda eller brunhåriga. I Nature Genetics redovisas hur ett endast 20-procentigt minskat uttryck i genen KITLG i hårfolliklarna leder till ett ljust hårsvall.

Moderkakan gynnar flickor

Det har länge varit känt att fler nyfödda flickor än nyfödda pojkar överlever spädbarnstiden. Tjejer klarar en prematur födsel bättre, föds mer sällan dödfödda och råkar inte lika ofta ut för komplikationer. Och det hela börjar redan i livmodern. Risken för komplikationer under...

Bra att veta om myror

Myror tillhör gaddsteklarna och är eusociala insekter.Det betyder att de lever i välorganiserade samhällen där alla har sin specifika roll och bara ett fåtal (drottningen och hanarna) kan para sig.I Molecular Biology and Evolution beskrivs hur variationer i protein som bildar äggulan avgör...

Antastade hönor ropar på hjälp

Vem vill bli uppraggad av en efterhängsen och ful karl? Definitivt inte hönor i alla fall. En studie publicerad i Animal Behaviour, som gjorts av forskare vid Linköpings och Stockholms universitet, visar att hönor som utsattes för parningsförsök av en tupp med låg rang gjorde motstånd...

Värden som en storrökare

Sjöelefanter har helt naturligt höga halter av kolmonoxid i blodet – jämförbara med en person som drar i sig 40 cigaretter om dagen, rapporteras det i The Journal of Experimental Biology. Gasen är kvävande, men verkar i små doser antiinflammatoriskt.Forskarna tror att sälarnas höga...

Jag undrar sa flugan

Tro inte att det bara är djur som människor och primater som fattar noga övervägda beslut. Även bananflugor gör det, enligt en studie i Science. Flugorna tänkte­ efter betydligt längre, men gjorde också­ fler misstag, när de skulle bestämma sig för vilken av två likartade­ lukter...

Cancerstamceller funna

Ett internationellt forskarlag, lett från Karolinska Institutet och universitetet i Oxford, har för första gången hittat cancerstamceller hos människa. Därmed har de funnit bevis för att roten till cancer är en liten grupp celler som driver tillväxten och sjukdomsutvecklingen. Kan man ta...

Sidor