Saknade ämnen

Hur kunde Mendelejev förutspå grundämnenas egenskaper?

Dmitrij Mendelejevs första periodiska system från 1871. Luckor i det gjorde att han kunde förutspå nya grundämnen och deras egenskaper. Bild: Chemical Heritage Foundation

Dmitrij Mendelejevs första periodiska system från 1871. Luckor i det gjorde att han kunde förutspå nya grundämnen och deras egenskaper. Bild: Chemical Heritage Foundation

Då den ryske kemisten ­Dmitrij Mendelejev skapade det första periodiska systemet i slutet av 1800-talet ordnade han grundämnena efter stigande atommassa, men framförallt insåg han att grundämnenas egenskaper varierar med atommassan på ett periodiskt sätt och han delade därför in sitt system i kolumner på ett sätt som gjorde att grupper av grundämnen med liknande egenskaper hamnade i samma kolumn. Denna indelning av grundämnena ledde till flera luckor i det periodiska systemet, vilket Mendelejev istället för att se som ett problem tolkade som att dessa grundämnen ännu inte upptäckts. På så vis kunde han förutspå existensen av ett flertal dittills oupptäckta grundämnen.

Eftersom de saknade grundämnenas placering i det periodiska systemet talade om för honom vad de hade för atommassa och vilken grupp de tillhörde kunde han också förutspå deras egenskaper. När de grundämnen som förutspåtts av honom senare upptäcktes visade de sig ha egenskaper som överensstämde väl med vad han förutsagt.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter