Schimpansen genetiskt mycket lik människan

Den första jämförelsen av människan och schimpansens arvsmassa har nu offentliggjorts. Studien visar att 96 procent av vårt DNA är identiskt. Genom att jämföra arvsmassa har forskarna bekräftat att människan och schimpansen, precis som Darwin hävdade, har samma anfader. Man räknar med att arterna skiljdes åt för mellan 6 och 7 miljoner år sedan.

När man jämförde hjärta, hjärna, lever, njurar och testiklar fann man att hjärnan är det organ som skiljer sig minst mellan arterna.

Mer än 50 gener som finns i människans arvsmassa saknas helt eller delvis hos schimpansen. Att titta på olikheterna mellan arternas DNA kan ge oss ledtrådar om vad det är som gör oss till människor, menar forskarna.

Människan och schimpansen har också en högre andel genetiska mutationer än andra däggdjur, vilket kan förklara vår överlägsna anpassningsförmåga men även den höga andelen av genetiska sjukdomar och defekter som plågar oss.

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 2005

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter