Ser hundar i färg?

Är hundar färgblinda?

Hundar är inte helt färgblinda, men de har ett begränsat färgseende. I just det här fallet är det kanske tur – för hunden...

Hundar är inte helt färgblinda, men de har ett begränsat färgseende. I just det här fallet är det kanske tur – för hunden...

Den vanligt förekommande föreställningen om att hundar är helt färgblinda och bara ser i gråtoner är inte sann. Hundar har emellertid inte ett lika utvecklat färgseende som vi människor och kan därför sägas vara delvis färgblinda. Forskning visar att de kan se skillnad på gult och blått, men inte urskilja rött och grönt. Anledningen till detta är att hundar, i likhet med människor som lider av röd-grön färgblindhet, bara har två olika färgreceptorer i sina ögon istället­ för tre, som behövs för att se hela färgskalan. Hundar har inte heller samma synskärpa som människor, men de ser istället bättre i mörker och är bättre på att uppfatta rörelser.

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 - 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter