MÄNNISKAN BAKOM ENHETEN

SIEMENS - FRÅN TELEGRAFI TILL STORINDUSTRI

Vissa vetenskapsmän har varit så viktiga för vår förståelse av världen vi lever i att de fått enheter uppkallade efter sig. En av dem är Werner von Siemens, vars företag utvecklats från 10 till 450 000 anställda på 160 år.

En av Siemens & Halskes tidiga telegraf­apparater.

En av Siemens & Halskes tidiga telegraf­apparater.

450 000 anställda i 190 länder och en omsättning på 700 miljarder kronor. Mycket har hänt sedan den tyske industrimannen och uppfinnaren Ernst Werner von Siemens tillsammans med en kompanjon bildade Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske in Berlin i oktober 1847. Då handlade det om en fabrik för att tillverka telegrafapparater. Siemens var innovatören och Halske konstruktören. Nu heter företaget Siemens AG och är ett av de största i världen inom elektronik och elteknik, med verksamhet inom områden som industri, energi och hälsovård.

Werner von Siemens, 1816 – 1892.

Werner von Siemens, 1816 – 1892.

Werner von Siemens föddes på luciadagen 1816 utanför Hannover­ i Tyskland, som fjärde barnet av 14 till en arrendator. 17 år gammal­ utbildades­ han till artillerist i den preussiska armén, eftersom hans föräldrar inte hade råd att ge honom någon universitetsutbildning. Under en kortare fängelsevistelse, för att han agerat sekundant vid en duell, började han experimentera. Han fick sedan utökade möjligheter till forskning då han förflyttades till artilleriets verkstad i Berlin. 1842 fick han sitt första patent, på en metod för att plätera med guld och silver.

När 1840-talet kom började telegrafin slå igenom. Siemens insåg dess möjligheter och gjorde många förbättringar av tekniken. Bland annat uppfann han en metod för isolering av kablar med guttaperka utan skarvar, vilket gjorde det möjligt att dra telegrafkablar under jord och vatten. Siemens och Halskes företag drog telegraflinjer mellan olika platser i Tyskland, den första redan 1848 mellan­ Berlin och Frankfurt. Företaget ansvarade även för den 11 000 km långa telegraflinje som drogs mellan London och Calcutta på 1860-talet och lät också bygga det första fartyget ämnat för kabelutläggning, vilket fick namnet Faraday.

Brodern Karl Wilhelm von Siemens flyttade till England (där han kallade sig Charles William Siemens) och etablerade sig som uppfinnare. Runt 1850 fick han ansvaret för Siemens verksamhet där.

Brodern Karl Wilhelm von Siemens flyttade till England (där han kallade sig Charles William Siemens) och etablerade sig som uppfinnare. Runt 1850 fick han ansvaret för Siemens verksamhet där.

Siemens blev snabbt internationellt. Werners bror Karl Wilhelm (Charles William) hade 1844 flyttat till London för att försörja sig som uppfinnare och fick på 1850-talet ansvar för Siemens engelska verksamhet. Man nådde även stora framgångar i Ryssland under ledning av en annan bror, Carl.

Werner von Siemens drog sig tillbaka från armén 1849 och ägnade sig parallellt med telegrafin åt att utveckla annan teknik. Den gemensamma nämnaren var elektricitet och företaget blev pionjärer inom många nya områden:

• 1866 uppfann och patenterade Siemens en elektrisk dynamo.

• 1879 var det dags för det första elektrisk loket.

• 1880 byggdes världens första elektriska hiss, i Mannheim.

• 1881 var det premiär för den första elektriska spårvägen, i Lichterfelde utanför Berlin.

• 1882 elektrifierade man gatubelysningen i Berlin.

• 1896 var man inblandade i tunnelbanan­ i Budapest, kontinentens första.

För sina förtjänster blev Werner von Siemens adlad 1888 av kejsar Fredrik III. Han lämnade företaget 1890 och dog 1892. Företaget togs över av Werners bröder, söner och syskonbarn och familjen fanns representerad i koncernen ända in på 1980-talet. För sina insatser­ inom elektrotekniken fick han 1971 SI-enheten för konduktans uppkallad­ efter sig.

Material från
Allt om Vetenskap nr 6/7 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter