Sju sjukt oetiska experiment

Nya läkemedel och behandlingsformer måste testas noga innan de släpps på marknaden. Förr var detta inte lika reglerat som idag och människosynen var ofta bedrövlig. Människor som inte själva kunde eller tilläts föra sin talan – slavar, minoritetsgrupper, fångar och utvecklings­störda – användes som försökskaniner med myndigheternas godkännande.
Vetenskapliga framsteg hade många gånger ett högt pris – och de som betalade var försökspersonerna.

1. Tuskegee-studien

En verkningslös injektion ges under Tuskegee-studien.

En verkningslös injektion ges under Tuskegee-studien.

Vad: 399 syfilissmittade fattiga amerikaner, i huvudsak svarta outbildade män från Tuskegee i Alabama, deltog i en studie i tron att de fick medicin mot ”dåligt blod”. De informerades inte om att de led av syfilis eller att medicineringen var verkningslös.

När: 1932–1972

Varför: Det ansågs viktigt att studera hur obehandlad syfilis utvecklades för att se om det var bättre att låta bli behandling än att ge de mediciner som stod till buds.

Resultat: Endast 74 av de 399 försökspersonerna överlevde studien. 28 dog av sin syfilis, 100 till följd av komplikationer kopplade till sjukdomen. 40 av patienterna smittade sina hustrur då de inte fick veta att de bar på sjukdomen, och 19 barn föddes med syfilis. I USA ledde studien till ett regelverk för experiment på levande människor. Först 1997 kom en officiell ursäkt till de överlevande från president Bill Clinton. Men svarta amerikaners tilltro till sjukvården är än idag allvarligt skadad.

 

2. Strålningsexperiment 

Strålning i lagom mängd kan bota cancer, men de skyhöga doser som gavs under strålningsexperimenten i Cincinnati ledde till strålsjuka. Bild: SPL

Strålning i lagom mängd kan bota cancer, men de skyhöga doser som gavs under strålningsexperimenten i Cincinnati ledde till strålsjuka. Bild: SPL

Vad: 88 fattiga cancerpatienter, varav majoriteten svarta, fick mycket hög radioaktiv strålning över hela kroppen i tron att detta kunde bota dem. 

När: 1960–1972 

Varför: Pentagon ville ha svar på hur mycket strålning människo­kroppen tål. 

Resultat: Patienterna drabbades alla av strålsjuka. En rapport från 1972 avslöjar att en fjärdedel dog. Läkaren Eugene Saenger belönades med en guldmedalj av Radiological Society of North America, men 1994 stämde anhöriga till de drabbade honom, University of Cincinnati och den federala regeringen. Uppgörelsen gav familjerna 3,6 miljoner dollar.

 

3. Syfilisexperimentet i Guatemala

Barack Obama, här med hustrun Michelle, har bett sin guatemalanske kollega Álvaro Colom om ursäkt för syfilisexperimentet. Bild: IBL

Barack Obama, här med hustrun Michelle, har bett sin guatemalanske kollega Álvaro Colom om ursäkt för syfilisexperimentet. Bild: IBL

Vad: På amerikanska regeringens initiativ släpptes ett gäng inhyrda syfilissmittade prostituerade loss bland straffångar i Guatemala. De fångar som inte smittades via sex injicerades istället med smittan. De totalt 1 308 fångarna var ovetande om vad de utsattes för. En del av de infekterade fick penicillin, andra inte.

När: 1946–1948

Varför: För att se hur väl det just framtagna penicillinet skulle fungera mot syfilis.

Syfilis, som orsakas av bakterien Treponema pallidum (bilden), var tidigare en obotlig sjukdom. Bild: IBL

Syfilis, som orsakas av bakterien Treponema pallidum (bilden), var tidigare en obotlig sjukdom. Bild: IBL

Resultat: Jodå, penicillinet höll måttet, men 80 av de fångar i kontrollgruppen som inte fick medicinen dog. Testet hemligstämplades. När dokument i början av 2000-talet blev kända blev det liv i luckan. 2010 bad USA:s dåvarande utrikes­minister Hillary Clinton i ett officiellt uttalande Guatemala om ursäkt och president Barack Obama gjorde detsamma i ett telefonsamtal med Guate­malas president Álvaro Colom. De rättsliga efterspelen där 774 målsägare kräver skadestånd av John Hopkins University och Rockefeller Foundation är ännu inte över.

 

4. Slavexperiment

J Marion Sims betraktas som den amerikanska gynekologins fader och står staty i Central Park i New York. Bild: IBL

J Marion Sims betraktas som den amerikanska gynekologins fader och står staty i Central Park i New York. Bild: IBL

Vad: Läkaren James Marion Sims testade olika operationsmetoder på slavkvinnor med svåra förlossningsskador helt utan bedövning. Svarta kvinnor ansågs ha en högre smärttröskel och bedövning användes därför inte, trots att de uppenbart plågades svårt. Vissa ­kvinnor opererades upp till 30 gånger.

När: 1845–1849

Varför: Vasikovaginalfistlar, det vill säga en gång som bildats mellan slida och urinblåsa, orsakar urinläckage och underlivssmärtor. Under 1800-talet var tillståndet obotligt och kvinnan blev ofta socialt isolerad. Sims ville hjälpa dessa kvinnor.

Resultat: Sims lyckades till slut komma fram till en lyckad operationsmetod som ligger till grunden för den som används idag. Sims blev berömd, kvinnorna han utförde sina experiment på fick inte samma uppmärksamhet.

 

5. Sockerförsöken på Vipeholm

Numera vet vi att sockersöta mat­vanor är rena rama döden för tänderna. Bild: IBL

Numera vet vi att sockersöta mat­vanor är rena rama döden för tänderna. Bild: IBL

Vad: Utvecklingsstörda på Vipeholms anstalt i Lund fick utan anhörigas medgivande frossa i sötsaker, i synnerhet en för ändamålet framtagen extremseg kola utvecklad för att sockret skulle fastna ordentligt på tänderna.

När: 1945–1955

Varför: Forskarna ville se hur farligt socker var för tänderna. Den svenska tandhälsan var bedrövlig och kunskapen om orsakerna till karies inte väl kända.

Resultat: Försökspersonerna som fick äta socker fick sina tänder förstörda. Forskarna lärde sig dock att frekvent sockerkonsumtion ledde till karies, medan ett större intag under en enda dag inte alls var så farligt. Så föddes idén om lördagsgodis.

 

6. Monsterstudien

Ständig kritik under uppväxten kan leda till psykiska problem i vuxen ålder. Det visade den så kallade

Ständig kritik under uppväxten kan leda till psykiska problem i vuxen ålder. Det visade den så kallade "Monsterstudien". Bild: IBL

Vad: 22 föräldralösa barn, utan talsvårigheter, delades in i två grupper där den ena uppmuntrades och berömdes för sitt felfria tal medan den andra fick kritik vid varje felsägning eller stamning.

När: 1939

Varför: University of Iowa ville ta reda på om det gick att få vältaliga barn att bli stammare.

Resultat: Flera av barnen som fått sitt tal kritiserat utvecklade psykiska problem och en del till och med talsvårigheter som de aldrig lyckades bli av med. I vuxen ålder stämde flera av dem University of Iowa som 2001 tvingades be om ursäkt för försöken. Delstaten Iowa betalade 2007 ut en kompensation på totalt 925 000 dollar till sex av de utsatta.

 

7. Förtvivlans bur

En olycklig rhesusapa som nog ändå ska vara glad att den sluppit Harry Harlows grymma experiment. Bild: IBL

En olycklig rhesusapa som nog ändå ska vara glad att den sluppit Harry Harlows grymma experiment. Bild: IBL

Vad: Den amerikanske psykologen Harry Harlow vid University of Wisconsin-Madison använde sig inte av människor, men gjorde flera psykiskt förödande experiment på rhesus-apor. I ett av dem isolerade han apungar i upp till 30 dagar i ”förtvivlans bur”, utan någon som helst stimulans och utan all form av kontakt med andra apor. Aporna förvandlades snabbt till psykiska vrak och låg efter bara några dagar helt passiva på golvet.

När: 1970-talet

Varför: Harlow ville skapa en djurmodell för klinisk depression.

Resultat: Han lyckades med sitt syfte, men aporna förblev störda för livet. Studierna var starkt kritiserade från flera håll och en del forskare hävdar att de var startskottet för djurrättsrörelsen.

 

 

 

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter