Skräckfilm har blodig effekt

Filmer som Scream 4 kan inte bara få ­hjärtat att stanna – även blodet förbereder sig för att stelna. Bild: IBL

Filmer som Scream 4 kan inte bara få ­hjärtat att stanna – även blodet förbereder sig för att stelna. Bild: IBL

Riktigt otäcka scener i skräckfilmer får blodet att frysa till is i ådrorna. Det är så vi säger och ungefär så det känns. Nu har nederländska forskare i försök med studenter, anställda och tidigare studenter vid universitetet i Leiden sett att det antagandet nog inte ligger så långt ifrån verkligenheten ändå. Naturligtvis stelnar inte blodet – bara nästan. I studien sågs en ökning i blodet av faktor VII, ett protein verksamt vid blodkoagulering, hos flertalet av personerna som just fått se en skräckis.
Det kan ju säkert låta otäckt, men forskarna försäkrar att de inte såg någon ökning av andra proteiner som agerar under koaguleringsprocesessen, så deltagarna­ löpte alltså inte någon förhöjd risk att drabbas av blodproppar under skräck­ögonblicken.
Ökningen av faktor VII tyder ändå på, menar de, att kroppen förbereder sig för en livshotande situation med möjlig blodförlust.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter