Slummen kartläggs

Man skulle kunna tänka sig att det inte finns några vita fläckar kvar på världens kartor numera. Men det är fel. Mitt i många av världens allra mest tätbebyggda områden ligger enorma slumområden som aldrig kartlagts, något som flera frivilligorganisationer nu ska råda bot på genom projektet Missing Maps. Korrekta kartor är ett måste för att kunna begränsa exempelvis sjukdomsutbrott i tätbebyggda områden.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1-2015

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter