Sniglar ska rädda Nigerias gorillor

Den som livnär sig bra på snigelodling behöver förmodligen inte jaga gorillor för sin försörjning, tror Wildlife Conservation­ Society.

Den som livnär sig bra på snigelodling behöver förmodligen inte jaga gorillor för sin försörjning, tror Wildlife Conservation­ Society.

Sniglar säljs på marknaden med god förtjänst.

Sniglar säljs på marknaden med god förtjänst.

Gorillor och andra primater i Nigeria har länge varit ansatta av en eskalerande tjuvjakt, men nu får de äntligen hjälp. Av sniglar. Det är Wildlife Conservation Society som drar igång ett program för att hjälpa lokalbefolkningen att starta snigelodlingar, vilka är tänkta att utgöra en någorlunda hygglig inkomstkälla, vara en alternativ källa av animaliskt protein och eliminera tjuvjakten på Afrikas mest sällsynta och mest hotade människoapa.

Med hänsyn till sniglarnas höga proteinhalt, de låga produktionskostnaderna, det snabba resultatet och lättvindigheten i reproduktionen förväntas hanteringen skjuta fart omgående och ge så pass gott resultat att gorillorna vid Cross River får en frist och därmed en chans att åtminstone initialt återhämta sig. Tidigare antogs de vara utrotade, men återupptäcktes under 1980-talet och utgör idag en population om 300 individer.

Det är glädjande många, men ändå för lite för att säkra återväxten och varje gorilla som skjuts för köttet är en stor förlust. Snigelodlingarna kan bli en lösning på problemet. Odlarens investering beräknas till 87 dollar. Vinsten efter omkostnader vid försäljning av 1 500 sniglar vid varje halvårsskörd ger 413 dollar per år. Köttet av en gorilla ger bara 70 dollar – och riskerna är stora.

Material från
Allt om Vetenskap nr 8 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter