Soldrivna djur

Finns det djur som använder fotosyntes?

Den gulfläckiga mullvads­salamandern är än så länge det enda ryggradsdjur vi känner till med förmågan att utnyttja fotosyntes. Bild: Camazine

Den gulfläckiga mullvads­salamandern är än så länge det enda ryggradsdjur vi känner till med förmågan att utnyttja fotosyntes. Bild: Camazine

Att växter, såväl som alger och vissa bakterier, utnyttjar fotosyntes för att livnära sig på solljus är allmänt känt. På senare tid har forskarna emellertid även upptäckt att det finns ett fåtal djur som precis som växterna kan ta tillvara på energin i ljuset från solen genom att omvandla den till näring.

Ett exempel är den vattenlevande snäckarten Elysia chlorotica, som stjäl gener från de alger som utgör dess föda. Dessa gener gör att de gröna, bladliknande snäckorna kan integrera kloroplaster, som är de ­organeller i växtceller som innehåller kloro­fyll och som står för ­själva fotosyntesen, i sina egna ­celler då de äter alger. Och de kan även utnyttja dem för att omvandla solljus till kemisk energi, i form av kolhydrater och lipider. På så vis kan de klara sig i upp till nio månader utan föda. De för dessutom vidare algernas gener och förmågan att använda sig av kloroplaster till sin avkomma.

Även ärtbladlusen (Acyrthosiphon pisum), som finns i Sverige, tar hjälp av sin föda för att få tillgång till foto­syntes. Den tar dock inte hjälp av kloroplaster. Istället kan den unika ­lilla insekten tack vare gener från svampar producera sina egna karotenoider, som är en grupp färgämnen som förekommer naturligt i växter, alger och en del svampar. Beroende på vilken färg de har kan vissa ärtbladlöss därför absorbera solljus för att tillverka ATP-molekyler, som används hos både växter och djur för att lagra kemisk energi. Hos växter skapas ATP genom fotosyntes, medan de (normalt) hos oss framställs genom förbränning av föda.

Den gulfläckiga mullvadssalamandern (Ambystoma maculatum) är ­hittills det enda kända ryggradsdjuret med fotosyntetisk förmåga. Precis som snäckarten Elysia chlorotica har den sitt speciella förhållande till alger att tacka för detta.

Man har upptäckt fotosyntetiska alger inuti den gulfläckiga mullvadssalamanderns celler. Eftersom algerna ofta förekommer i anslutning till mitokondrier, som är de organeller som genererar cellernas energi, tyder det på att mitokondrierna direkt drar nytta av de kolhydrater och det syre som algernas fotosyntes resulterar i. 

Upptäckten är förvånande på grund av att alla ryggradsdjur har ett immun­system som har till uppgift att förstöra allt främmande biologiskt material i deras celler.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter