Spetälskas ursprung avslöjad

Forskarna rekonstruerade lepra-dna från bland annat detta skelett funnet i Sigtuna. Bild: Stockholms universitet

Forskarna rekonstruerade lepra-dna från bland annat detta skelett funnet i Sigtuna. Bild: Stockholms universitet

Idag är lepra eller spetälska­, som orsakas av bakterien Mycobacterium leprae, en tämligen ovanlig sjukdom i Europa. Men från medeltiden och en bit in på 1900-talet var den vida spridd i vår världsdel, däribland delar av Skandinavien. Eftersom ingen bot fanns innan antibiotikan kom tvingades smittade personer att leva isolerade i kolonier.

När sjukdomen uppkom har varit lite av en gåta, men den har påträffats hos ett indiskt skelett från 2000 f.Kr. Nu har ett internationellt forskarteam, där Stockholms universitet deltagit, rekonstruerat arvsmassan hos leprabakterierna i fem medeltida skelett som grävts fram i Danmark, Sverige och Storbritannien. Forskarna använde sig även av sju biopsiprover­ från nutida patienter vilka alla jämfördes med elva moderna stammar från hela världen.

Forskarna fann att proverna från Nordamerika stämde väl överens med dem från Europa och drar därför slutsatsen att de bakterierna kom till Nordamerika från Europa. En stam som under medeltiden förekom i Europa finns idag i Mellanöstern.

esultaten visar att alla leprabakterier har ett gemensamt ursprung inom de senaste 4000 åren.

Forskarna förbluffades av att bakteriernas dna var otroligt välbevarat, oftast bättre än sina mänskliga offers. Mycobacterium leprae har nämligen en extremt tjock, vaxartad cellvägg som skyddar dess arvsmassa från nedbrytning.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter