Spola Arktis

Om bara 20 år kan sommarisen i Arktis vara försvunnen. Nu lanserar några forskare vid Arizona State University i USA en storslagen lösning på problemet – installera tio miljoner vinddrivna vattenpumpar på vinterisen vilka kan spola på ett en meter tjockt islager. Det skulle, enligt deras beräkningar, både kunna rädda dagens sommaris och vända trenden mer långsiktigt. Beräknad kostnad: fem biljarder kronor. Studien är publicerad i Earth’s Future.

En annan lösning är att reducera solljusets inverkan. Det kan göras genom att spreja isen med ljusreflekterande aerosolpartiklar så att isen blir vitare och kan reflektera tillbaka solljuset ut i rymden istället för att isen värms upp och smälter. Ett annat mer miljövänligt alternativ är att öka molnigheten ovanför Arktis genom att spruta ut en dimma av saltvatten.

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter