Ständig magsjuka i Pompeji

En av otaliga allmänna fontäner i Pompeji dit invånarna gick för att hämta sitt, har det visat sig, förmodligen mycket giftiga vatten. Bild: Wknight94

En av otaliga allmänna fontäner i Pompeji dit invånarna gick för att hämta sitt, har det visat sig, förmodligen mycket giftiga vatten. Bild: Wknight94

De boende i Pompeji behövde sällan gå mer än 80 meter till sin närmaste allmänna fontän för att hämta vatten. Men vattnet som förts dit var förmodligen fullkomligt hälsovidrigt att dricka, enligt en ny studie publicerad i Toxicology Letters. Dagliga kräkningar, diarré samt lever- och njurskador bör ha varit något helt normalt i den så olycksdrabbade staden.

Många har ansett att romarna själva förgiftade sig genom att använda blyrör i vattenlednings­systemet. Denna tungmetall ansamlas i kroppen och ger skador på nervsystem och inre organ. Särskilt utsatta är barn. Men det är egentligen bara en relativt kort tid som ett nytt blyrör är riktigt farligt eftersom det ganska snabbt fälls ut en kalkhinna i det. För pompejianerna var det istället det giftiga antimonet som tillsattes i blyet för att göra det hårdare som var det verkliga problemet. Kemiska analyser av en liten bit av en vattenledning från Pompeji visade på mycket höga halter av det halvmetalliska grundämnet antimon. Vesuvius var sannolikt en skurk i dramat då höga halter antimon förekommer naturligt i grundvatten nära vulkaner.

Nu ska vi förstås ha i åtanke att det bara är en väldigt liten bit av ett enda rör som undersökts, men den kan alltså skvallra om att Vesuvius var en hälsobomb långt innan vulkanen begravde staden år 79.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter