Stopp för kylande vulkaner

Vid chilenska vulkanen Cabucos utbrott 2015 sträckte sig askpelaren 15 km upp i atmosfären. Bild: IBL

Vid chilenska vulkanen Cabucos utbrott 2015 sträckte sig askpelaren 15 km upp i atmosfären. Bild: IBL

Kraftiga vulkanutbrott kyler ner jorden genom att svavelgaser kastas högt upp i atmosfären. 10-15 kilometer upp i stratosfären reagerar gaserna med vatten och bildar aerosoler som dämpar solinstrålningen. Tre till fem så stora utbrott sker i snitt om året. Men enligt nya forskarrön kan den globala uppvärmningen bromsa vulkanernas kylande effekt när de undre lagren i atmosfären expanderar och försvårar för de vulkaniska gaserna att nå stratosfären. Istället stannar gaserna kvar i troposfären där de snabbt bildar moln och regnar tillbaka ner på jorden igen.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter