Stora fiskar hotade

Flera nya undersökningar bekräftar vad man tidigare sett tydliga tecken på, nämligen att stora fiskar i toppen på näringskedjan minskar kraftigt i antal. Och de som minskar mest är flera av de mest värdefulla matfiskarna, som tonfisk, makrill och marlin, där fler underarter betraktas som hotade av utrotning.
Samtidigt visar nya studier att de här rovfiskarna har större betydelse för den ekologiska balansen i haven än man tidigare anat.

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter