STÖRSTA ORGANISMEN?

Vilken är den största levande organismen?

Honungsskivlingar förgrenar sig med stammar under jorden och kan på det sättet bli jättelika organismer.

Honungsskivlingar förgrenar sig med stammar under jorden och kan på det sättet bli jättelika organismer.

Vad är så stort att det täcker­ en yta på 965 hektar, eller närmare 1 400 fotbollsplaner? Svaret är världens största nu levande organism: en svamp som lever i Blue Mountains i östra Oregon. Detta kan jämföras med världens största nu levande djur, blåvalen, som kan bli 30 meter lång och väga 150 ton.

Svampen är en art av honungsskivling (Armillaria ostoyae) och uppskattas vara 2 400 år gammal utifrån dess nuvarande växttakt, men den kan även vara betydligt äldre än så. Större delen av organismen befinner sig under jorden och frågan man ställer sig är givetvis hur man då kan veta att det rör sig om en enda svamp. Svaret är att man dels har kikat på DNA, dels har tagit prover från olika delar av svampen och lagt ihop dessa för att se om de växte ihop.

Honungsskivlingen växer normalt utmed trädrötter. Orsaken till att den kan växa sig så stor beror på att den via rhizomer (underjordiska stammar) kan söka sig till nya näringsplatser. Hur stora enskilda svampar kan vara bevisades egentligen först 1992, då man kunde identifiera en Armillaria gallica av storleken 15 hektar och 90 ton med hjälp av genteknik.

Material från
Allt om Vetenskap nr 12 2007

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter