Supernova fotad genom gravitationslins

Ljuset från supernovan iPTF16eu och galaxen den befinner sig i böjs av och förstärks när det färdas genom den krökta rumtiden runt galaxen framför den. Bild: ALMA (ESO/NRAO/NAOJ), L Calçada (ESO), Y Hezaveh et al, edited and modified by Joel Johansson

Ljuset från supernovan iPTF16eu och galaxen den befinner sig i böjs av och förstärks när det färdas genom den krökta rumtiden runt galaxen framför den. Bild: ALMA (ESO/NRAO/NAOJ), L Calçada (ESO), Y Hezaveh et al, edited and modified by Joel Johansson

Typ 1a-supernovor är populära bland astronomerna. De lyser starkt och ljusstyrkan följer ett bestämt mönster som gör att det går att beräkna exakt hur långt bort de befinner sig. Utifrån det är det möjligt att avgöra kosmiska avstånd. Nu har en internationell forskargrupp, ledd från Stockholms universitet, för första gången lyckats fotografera en Typ 1a-supernova vars ljus både kröks runt och fokuseras av en annan galax i dess siktlinje, ett fenomen kallat gravitationslins. Att massiva kroppar böjer av rumtiden förutsågs av Albert Einstein i hans allmänna relativitetsteori, långt innan observationer var möjliga. 

I det här specifika fallet är det ljuset från supernovan iPTF16geu som kunnat fotograferas och ljusstrålarna splittras upp i fyra olika ljuspositioner och förstärks mer än 50 gånger av den framförvarande galaxen som befinner sig ungefär mitt emellan oss och iPTF16geu.

Bilden är värdefull för rymdforskningen eftersom det i den bland ­annat går att mäta ankomsttiden från de olika delarna av den uppsplittrade ljuskällan och därmed mer exakt kunna mäta universums expansion.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter